• -3,00$
ដំណឹង​ល្អ​នៃ​អំណរ​ដ៏​អស្ចារ្យ
search
  • ដំណឹង​ល្អ​នៃ​អំណរ​ដ៏​អស្ចារ្យ

ដំណឹង​ល្អ​នៃ​អំណរ​ដ៏​អស្ចារ្យ

6,00$
3,00$ រក្សាទុក 3,00$
No tax

by John Pipper

បរិមាណ

អត្ថបទសម្រាប់អានរយៈពេល២៥ថ្ងៃ សម្រាប់រដូវកាលនៃការរង់ចាំ មុនថ្ងៃណូអែល និពន្ធដោយលោកគ្រូគង្វាល ចន ផាយភ័រ (John Piper) សៀវភៅ ដំណឹងល្អ​នៃ​អំណរ​ដ៏​អស្ចារ្យ នាំ​ជូន​នូវ​ការ​រក​ឃើញ​ដ៏​ស្រស់​ថ្លា​នូវ​សិរី​ល្អ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ណូអែល ដែល​យើង​អាច​ឈោង​ចាប់​បាន។ - Ray Ortlund ញ​ដ៏​ស្រស់​ថ្លា​នូវ​សិរី​ល្អ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ណូអែល ដែល​យើង​អាច​ឈោង​ចាប់​បាន។ Ray Ortlund សៀវភៅ ដំណឹង​ល្អ​នៃ​ក្តី​អំណរ​ដ៏​អស្ចារ្យ ដែល​លោក​គ្រូ ចន ផាបភ័រ បាន​និពន្ធ​ឡើង​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​ស្វែង​យល់​អំពី​ដំណឹង​ល្អ​នៃ​ថ្ងៃ​ណូអែល ដោយ​អញ្ជើញ​អ្នក​ឲ្យ​ចូល​រួម​ជា​មួយ​គាត់ ដោយ​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ការ​ស្ញែង​ខ្លាច និង​ក្តី​អំណរ ដែល​ប្រសើរ​លើស​ភាព​រីក​រាយ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ទៅ​ទៀត។ - J. A. Medder បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ការ​ចំណាយ​ពេល ក្នុង​រដូវ​កាល​នៃ​បុណ្យ​ណូអែល កាន់​តែ​មាន​តម្លៃ​ខាង​ឯ​វិញ្ញាណ នោះ​សូម​ស្វែង​យល់​ការ​បង្រៀន​ក្នុង​សៀវភៅ​នេះ​ចុះ! - Conrad Mbewe ណូអែល កាន់​តែ​មាន​តម្លៃ​ខាង​ឯ​វិញ្ញាណ នោះ​សូម​ស្វែង​យល់​ការ​បង្រៀន​ក្នុង​សៀវភៅ​នេះ​ចុះ! Conrad Mbewe សៀវភៅ​នេះ​ជា​កំណប់​ទ្រព្យ​ដ៏​មាន​តម្លៃ នៃ​សេចក្តី​ពិត ស្តី​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ! ក្នុង​សៀវភៅ​សម្រាប់​អាន​ប្រចាំថ្ងៃ​ដ៏​ខ្លី​នេះ លោក​គ្រូ ចន ផាបភ័រ បាន​នាំ​យើង​ឲ្យ​សម្លឹង​មើល​ទៅ​ពិធី​បុណ្យ​ណូអែល​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​តាម​ដែល​យើង​គួរ​មើល​ឃើញ ជា​ដំណឹង​ល្អ​នៃ​អំណរ​ដ៏​អស្ចារ្យ សម្រាប់​លោក​អ្នក ហើយ​និង​ខ្ញុំ។ - Abigail-Dodds

ទាញ​យក​សៀវភៅ​

ស្តាប់ឥឡូវនេះ

https://goodnewsofgreatjoykhmer.com/

មតិយោបល់ (0)
មិនមានការពិនិត្យអតិថិជនសម្រាប់ពេលនេះទេ។